Ubezpieczenia finansowe

ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe to zabezpieczenia kontraktowe, które realizuje firma ubezpieczonego. 

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium dotyczy przetargów. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty wadium w określonych sytuacjach, np. gdy uczestnik przetargu wycofa z podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu. 

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu zabezpiecza prawidłową realizację kontraktu. Obejmuje wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych. 

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek obejmuje koszty usunięcia wad i usterek w zakresie kontraktu, w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji oraz rękojmi. 

Gwarancja należytego wykonania umowy to dwie gwarancje wymienione powyżej w jednej. Obejmuje wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych. Po zakończeniu kontraktu obejmuje koszty usunięcia wad i usterek w zakresie kontraktu, w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji oraz rękojmi. 

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki zabezpiecza zaliczkę, którą inwestor przekazuje wykonawcy. Dotyczy sytuacji, w której wykonawca odmówił zwrotu zaliczki, po wcześniejszym niewykonaniu umowy. 

Zastanawiasz się, która gwarancja będzie najlepsza dla Twojej firmy? Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz bądź osobiście w naszym biurze w Lubawie. Dobierzemy najlepsze zabezpieczenie kontraktowe dla Twojej firmy.