Ubezpieczenia transportowe

ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe dedykowane są firmom z branży TSL, czyli zajmującym się przemieszczaniem ludzi, bądź rzeczy za pomocą środków transportu. W zakres ubezpieczenia wchodzą zdarzenia losowe takie jak powódź, pożar czy koszty uprzątnięcia ładunku po szkodzie, ratowania bądź jego utylizacji.  

W ramach polisy przewoźnik może wykupić OC dla firmy oraz spedytora, które chroni przed roszczeniami osób trzecich w związku z niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji. 

Ubezpieczenie ładunków (cargo) obejmuje ryzyko przypadkowej utraty albo uszkodzenia ładunku w czasie transportu. Przydatne szczególnie firmom, które zobowiązane są, na podstawie zawartych umów handlowych do ubezpieczenia ładunku. Ochrona często poszerzona jest również o przeładunek. 

Wykupując NNW pracownikom, właściciel firmy zabezpiecza finansowo ich oraz rodziny w sytuacjach powypadkowych. Istnieje również możliwość wykupienia polisy dla wszystkich pracowników przez pracodawcę, wtedy jest to element motywacyjny np. w ogłoszeniu o pracę.  

Zapotrzebowanie firmy jest różne, dlatego składkę obliczamy zawsze w indywidualny sposób. Zapraszamy do kontaktu przez formularz, bądź bezpośrednio do naszego biura w Lubawie