Polityka prywatności

1. Informacje ogólne/RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. informujemy:

 1. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych:
  Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marek Waruszewski
  ul. Władysława Asta 11A 14-260 Lubawa NIP: 7441176200
  tel. 696 394 448, 606 746 908
  email: marek.waruszewski@ultra-ubezpieczenia.pl

  który stosownie do art. 26 RODO wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania z pozostałymi współadministratorami grupy:

  ULTRA Ubezpieczenia Sp. z o.o.,
  REGON 380876982, NIP 7393917471
  ul. Warmińska 28 lok. 4, 10-545 Olsztyn,
  tel. 801 002 115; 662 251 057
  email: biuro@ultra-ubezpieczenia.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. prowadzenia korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, przedstawienia oferty handlowej, przygotowania i zawarcia umowy, a także przygotowania najlepszej oferty ubezpieczenia oraz analizy Pani/Pana wymagań i potrzeb w zakresie poszukiwanego produktu ubezpieczeniowego.
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione zakładom ubezpieczeń, które umożliwiają administratorowi danych przygotowanie analizy potrzeb klienta (APK) z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji. Dane osobowe będą również przetwarzane przez podmioty przetwarzające, z którymi administrator danych zawarł stosowne umowy powierzenia. Aktualny wykaz podmiotów przetwarzających dostępny jest w siedzibie administratora oraz u inspektora ochrony danych.
 4. W przypadku, kiedy przygotowanie analizy Pani/Pana wymagań i potrzeb w zakresie poszukiwanego produktu ubezpieczeniowego zgodnie z art. 8 ust. 1 i ust. 3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń wiązać się będzie z udostępnieniem danym osobowych odrębnemu administratorowi danych, którym może być zakład ubezpieczeń, informacje, o którym mowa w art. 13 RODO zostaną przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa. W przypadku, kiedy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) lub/i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, zgoda może zostać cofnięta bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem do czasu cofnięcia zgody. Odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić realizację celów wskazanych w punkcie 2.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. Informacje takie można również uzyskać u inspektora ochrony danych. W przypadku kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia, w pozostałych przypadkach okres przetwarzania danych określać mogą przepisu szczególne lub termin dochodzenia roszczeń lub obrony przed dochodzonymi roszczeniami.
 9. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje:

  inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
  Tomasz Trzciałkowski

  punkt kontaktowy inspektora ochrony danych:
  infolinia +48 511 793 443
  https://idpo.pl/kontakt/
  e-mail: kontakt@idpo.pl

2. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: zenbox.pl

3. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

4. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

5. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

6. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)