Ubezpieczenie na życie i zdrowotne

ubezpieczenie na życie i zdrowotne

Przedmiotem polisy jest nasze życie. W przypadku śmierci określoną sumę w ubezpieczeniu otrzymuje upoważniona osoba. Może nią być nie tylko członek rodziny, lecz również ktoś przez nas wskazany.

Ubezpieczenie na życie obejmuje nie tylko ryzyko naszej śmierci, lecz również może objąć zaopatrzenie dzieci, bądź dożycia jakiegoś wieku.  

Ubezpieczenie posagowe zawarte jest przez rodzica na rzecz dziecka.  Polega na wypłacie określonej sumy w momencie dożycia przez dziecko określonego wieku.  

Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym, czyli część składki przekazywana jest na ochronę, zaś pozostała część zasila oszczędności.

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia nam szeroki zakres świadczeń medycznych bez limitów i kolejek. Konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także specjalistów w krótkim terminie i bez skierowań. 

Ubezpieczenia grupowe są dostępne dla firm. Pracodawca opłaca składkę, a ubezpieczeni są pracownicy. Podstawowym ryzykiem objętym ochroną śmierć ubezpieczonego. Polisę można rozszerzyć o śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, niezdolność do pracy, czy trwały uszczerbek na zdrowiu.