Ubezpieczenia firmowe

ubezpieczenia firmowe

Ubezpieczenia firmowe pozwalają kompleksowo zabezpieczyć mienie firmy oraz jej interesy na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Działalność firmy często ubezpiecza się w formule pakietowej. Kompleksowa ochrona majątku firmy oraz odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności.  

Ochrona majątku może obejmować ubezpieczenie od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego czy kosztów stałych działalności. Ubezpieczenie OC firmowe pokrywa szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem. 

Dodatkowymi produktami są ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych, zawodowej odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń. Polisy firmowe mogą zawierać także ochronę dla pracowników i ich rodzin 

Ubezpieczenia firmowe występują w różnych konfiguracjach. Zależnie od profilu firmy składkę oblicza się w indywidualny sposób. Zapraszamy do kontaktu przez formularz bądź bezpośrednio do naszego biura w Lubawie