Ubezpieczenia turystyczne i NNW

ubezpieczenia turystyczne i nnw

Kupując wycieczkę zagraniczną, musimy posiadać ubezpieczenia turystyczne. Obowiązek ubezpieczeniowy jest nałożony na biura podróży, jednak ubezpieczają one klientów zazwyczaj w podstawowym pakiecie.  Warto zatem we własnym zakresie wykupić ubezpieczenie turystyczne. 

Do zakresu ochrony ubezpieczenia należy m.in.: 

  • pokrycie kosztów leczenia lub zwrot poniesionych wydatków w związku z zachorowaniem  
  • odszkodowanie za skradziony czy uszkodzony bagaż  
  • pomoc w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju  

Ubezpieczenie turystyczne można rozszerzyć o pakiet OC, czyli za szkody wyrządzone osobom trzecim w podróży. Assistance to dodatkowe ubezpieczenie gwarantujące całodobową doraźną pomoc ubezpieczonemu. Ubezpieczenie bagażu zapewnia natomiast wypłatę odszkodowania, w przypadku kradzieży lub zniszczenia bagażu podróżnego 

Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę w sytuacji utraty zdrowia lub śmierci, będących następstwem nieszczęśliwego wypadku. Odszkodowanie zostanie wypłacone niezależnie od świadczeń przyznanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Ubezpieczenia turystyczne występują w różnych wariantach i cenach. Zawsze dobieramy ofertę indywidualną do potrzeb klienta. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz, bądź osobiście w biurze w Lubawie