Ubezpieczenia komunikacyjne

ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne chroni osoby przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, do których doprowadziły, kierując pojazdami mechanicznymi.

Wyróżniamy dwa rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC oraz dobrowolne (m.in. Autocasco, NNW kierowcy i pasażerów czy assistance). 

Autocasco to ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów od zdarzeń losowych. Chroni pojazd wraz z jego wyposażeniem od finansowych konsekwencji zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Minicasco, czyli autocasco w wersji mini. Pomaga kierowcom w przypadku szkody całkowitej, czyli w sytuacji najbardziej narażającej nas na koszty. 

Assistance to natychmiastowa pomoc w nagłych zdarzeniach losowych: zderzenia, uszkodzenia, bądź awarii pojazdu. 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów obejmuje zwrot kosztów leczenia, kwestie uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 

Ubezpieczenie zielona karta obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim poza granicami Polski. Zielona Karta jest wymagana na terenie: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji oraz Ukrainy. 

Ubezpieczenie utraty zniżki – w przypadku powstania szkody ubezpieczony zachowa dotychczasową zniżkę w OC lub AC. 

 Ubezpieczenie szyb samochodowych pokrywa koszty naprawy lub wymiany szyby uszkodzonej, bądź zniszczonej. 

Ubezpieczenia komunikacyjne występują w różnych wariantach i cenach. Zawsze dobieramy ofertę indywidualną do potrzeb klienta. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz, bądź osobiście w biurze w Lubawie.