Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego to pakiet polis obowiązkowych i dobrowolnych dla osób posiadających gospodarstwo rolne. Obowiązkowe ubezpieczenia rolne obejmują budynki w gospodarstwie rolnym od zdarzeń losowych … Read More

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe to zabezpieczenia kontraktowe, które realizuje firma ubezpieczonego.  Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium dotyczy przetargów. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty wadium w określonych sytuacjach, np. … Read More

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe dedykowane są firmom z branży TSL, czyli zajmującym się przemieszczaniem ludzi, bądź rzeczy za pomocą środków transportu. W zakres ubezpieczenia wchodzą zdarzenia losowe … Read More

Ubezpieczenia firmowe

Ubezpieczenia firmowe pozwalają kompleksowo zabezpieczyć mienie firmy oraz jej interesy na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Działalność firmy często ubezpiecza się w formule pakietowej. Kompleksowa ochrona majątku … Read More

Ubezpieczenie na życie i zdrowotne

Przedmiotem polisy jest nasze życie. W przypadku śmierci określoną sumę w ubezpieczeniu otrzymuje upoważniona osoba. Może nią być nie tylko członek rodziny, lecz również ktoś … Read More

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Ubezpieczenia domów i mieszkań ochronią przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Mają charakter dobrowolny poza dwoma wyjątkami: polisy przy kredycie hipotecznym może wymagać bank oraz posiadając gospodarstwo rolne … Read More

Ubezpieczenia turystyczne i NNW

Kupując wycieczkę zagraniczną, musimy posiadać ubezpieczenia turystyczne. Obowiązek ubezpieczeniowy jest nałożony na biura podróży, jednak ubezpieczają one klientów zazwyczaj w podstawowym pakiecie.  Warto zatem we … Read More

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne chroni osoby przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, do których doprowadziły, kierując pojazdami mechanicznymi. Wyróżniamy dwa rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC … Read More